Toepasssingsgebieden van horizontaal gestuurde boringen

Netwerken uitbreiden / renoveren voor zowel nutsmaatschappijen als voor industriële sites.

HOOGSPANNING / LAAGSPANNING

Voor de aanleg van persleidingen naar waterzuiveringstations wordt meer en meer gebruik gemaakt van HDD. Onze techniek, geholpen door de huidige navigatiesystemen die een grotere inclinatienauwkeurigheid toelaten, heeft zijn voordeel al bewezen ten opzichte van open-sleufwerken.

RIOLERING

Grote infrastructuurwerken (bv. tunneling) worden vaak voorafgegaan door verkenningsboringen. Via vernieuwde technieken en betere machines kunnen deze met HDD gunstig uitgevoerd worden.

VERKENINGSBORING

Ondergrondse leidingen voor bluswater worden meer en meer noodzakelijk, niet alleen brandkranen op openbare wegen, maar ook industriële sites worden vaker voorzien van een waterleiding die klaar ligt in geval van nood.

BLUSWATER

Als marktleider in HDD werken we dagelijks voor diverse nutsmaatschappijen, aannemers,... Het kruisen van hindernissen zoals wegen, kanalen, spoorwegen e.d. behoort tot het dagelijkse werk van onze ploegen.

KRUISEN VAN HINDERNISSEN

Steeds vaker hebben bedrijven en particulieren te maken met bodemverontreiniging of ongewenste grondwaterinsijpeling. Bodemsanering en grondwatercontrole is vaak een “must” en de enige mogelijke techniek. Het aanleggen van drainageleidingen met behulp van HDD kan een positieve oplossing bieden.

BODEMSANERING

Een gasleiding aanleggen kan per gestuurde boring in plaats van open sleuf. Na de opmaak van het boorprofiel prebuild en de goedkeuring van de bouwheer worden de PE-materialen gelast met registratie. Stalen leidingen worden gebruikt voor de aanleg van gasnetwerken op grotere afstanden en in complexere situaties, hierbij is een uitgebreide voorstudie noodzakelijk.

GAS

Voorgeïsoleerde buizen zorgen ervoor dat warm water door een netwerk kan stromen. Enerzijds kan het warm productiewater doorstromen naar een netwerk van huizen, anderzijds kan het warmtenet voor verwarming van bedrijfssites van toepassing zijn.

WARM WATER

Voor uitbreiding en renovatie van drinkwaternetwerken hebben ondergrondse boringen al meermaals hun nut kunnen bewijzen. Gietijzer kan hiervoor gebruikt worden bij verbruik met een groot debiet, PE is eveneens een zeer toegankelijk materiaal en bovendien duurzaam.

DRINKWATER

De wereld van de telecommunicatie en data gaat er snel op vooruit, om mee te kunnen gaan is dan ook een snelle oplossing nodig. Om netwerken te versterken en te voorzien van fiber wordt een gans tracé onderboord, hierin worden tubes voorzien waarin later de datakabel wordt getrokken.

FIBER

Verschillende boorkoppen en boortechnieken maken het mogelijk om in diverse grondcondities HDD installaties uit te voeren, ook in rots. De voordelen van de techniek maken dat de projecten aan een competitieve prijs uitgevoerd kunnen worden.

ROTSBORING

Gravitaire boringen zijn boringen met een licht afwaterend karakter, door de helling zal het water automatisch in de juiste richting aflopen. Dit type boringen wordt echter niet in Vlaanderen toegepast, tenzij onder bepaalde voorwaarden en hoe dan ook met een voorafgaande studie.

GRAVITAIR

Hoogbuul 35 ,
2250 Olen
014 270 330
info@dekabo.be

BE0461.875.495

Vrijblijvende offerte

Contacteer ons via het contactformulier of per mail voor een vrijblijvende en gratis offerte.

De Dekabo Groep omvat drie divisies: Dekabo in Olen, Fordibel in Herstal en Rio Construct in Asse (Brussel).