Warm water

Voorgeïsoleerde buizen zorgen ervoor dat warm water door een netwerk kan stromen. Enerzijds kan het warm productiewater doorstromen naar een netwerk van huizen, anderzijds kan het warmtenet voor verwarming van bedrijfssites van toepassing zijn.
Calpex