Verkenningsboring

Grote infrastructuurwerken (bv. tunneling) worden vaak voorafgegaan door verkenningsboringen. Via vernieuwde technieken en betere machines kunnen deze met HDD gunstig uitgevoerd worden.
Verkenningsboring