Riolering

Voor de aanleg van persleidingen naar waterzuiveringstations wordt meer en meer gebruik gemaakt van HDD. Onze techniek, geholpen door de huidige navigatiesystemen die een grotere inclinatienauwkeurigheid toelaten, heeft zijn voordeel al bewezen ten opzichte van open-sleufwerken.
persriolering