Gravitair

Gravitaire boringen zijn boringen met een licht afwaterend karakter, door de helling zal het water automatisch in de juiste richting aflopen.
Dit type boringen wordt echter niet in Vlaanderen toegepast, tenzij onder bepaalde voorwaarden en hoe dan ook met een voorafgaande studie.
Gravitair