Gas

Een gasleiding aanleggen kan per gestuurde boring in plaats van open sleuf. Na opmaak boorprofiel prebuild en goedkeuring van de bouwheer worden de PE-materialen gelast met registratie. Stalen leidingen worden gebruikt voor de aanleg van gasnetwerken op grotere afstanden en in complexere situaties, hierbij is een uitgebreide voorstudie noodzakelijk.
Gasbuis staal