Bodemsanering

Steeds vaker hebben bedrijven en particulieren te maken met bodemverontreiniging of ongewenste grondwaterinsijpeling. Bodemsanering en grondwatercontrole is vaak een “must” en de enige mogelijke techniek. Het aanleggen van drainageleidingen met behulp van HDD kan een positieve oplossing bieden.
kokosbuis