Bluswater

Ondergrondse leidingen voor bluswater worden meer en meer noodzakelijk, niet alleen brandkranen op openbare wegen, maar ook industriële sites worden vaker voorzien van een waterleiding die klaar ligt in geval van nood.
Bluswater