Plaatsing persleiding onder de Kleine Gete te Linter

Riolering

Evacuatie van vervuild water naar een Aquafin-bekken door middel van een persleiding onder de rivier de Kleine Gete. HDD-boring van 144 meter met de Ditch Witch JT40