Interne Studiedienst

  Theorie en praktijk matchen leidt tot technisch en economisch realiseerbare boringen.

  Dekabo verricht niet alleen studiewerk voor rechtstreekse klanten, maar ook voor verschillende studiebureaus en nutsmaatschappijen .

  Studiewerk uitvoeren is essentieel om de werf en het werk te kunnen inschatten. Op basis hiervan kan de kostprijs en de techniek bepaald worden. Een duidelijke visualisatie is ook nodig voor boringen op moeilijke trajecten met obstructies, aansluitingen …

  Voorbereidend studiewerk helpt ons ook om schade, vasttrekken, uitbraken, ... te voorkomen. Vaak worden studies gevraagd ter goedkeuring vooraleer men met het project van start mag gaan. Studiewerk vormt een controle van radius, Rh, Rv en Rc (HDPE, GY, staal ..).

  Een goede boring heeft een ondubbelzinnig vooropgesteld boortraject nodig.  

   Fasering:

   1. Opvragen en “opschonen” van digitale plannen in dwg-formaat ACAD

   2. Aanduiden van werkzones (in- en uittrede) in samenspraak met klant
   3. In kaart brengen van obstakels, hoeken, dieptes, TAW, radius, enz.…
   4. Computer gesimuleerd ontwerp van het boortraject + planafdruk
   5. Genereren van boorrapporten in X, Y en Z (Lambert?)
   6. Opmaken van technisch dossier incl. berekeningen
   7. Digitaal afleveren van het volledige ontwerp in pdf en/of dwg-formaat
   studiedienst